Aleksandra Branković

Izložba “Letnja treperenja: U zdravom telu” u galeriji Novembar

Pet autora predstaviće radove u različitim umetničkim medijuma – od fotografija do videa i interaktivne instalacije – a teme njihovih radova tiču se odnosa prema telu, telesnoj ekspresiji, seksualnosti, identitetu.

U galeriji Novembar od 22. jula do 29. avgusta biće održana grupna izložba pod nazivom „Letnja treperenja: U zdravom telu“. Aleksandra Branković, Nikola Dimitrović, Dunja Đolović, Kosta Đuraković i Anastasija Pavić predstaviće radove u različitim umetničkim medijuma – od fotografija do videa i interaktivne instalacije – a teme njihovih radova tiču se odnosa prema telu, telesnoj ekspresiji, seksualnosti, identitetu.

U svojim radovima autori i autorke otvaraju različita pitanja: kako diskurs poželjnog i zdravog tela utiče na našu percepciju sopstvene telesnosti, šta donosi prihvatanje sopstvenog tela i njegovih društveno konstruisanih ili fizički uslovljenih „nesavršenosti”, kakav je odnos osoba nenormativne seksualnosti prema telu, kako se u umetnosti i kroz umetnost preispituje sopstveni identitet, telesnost ali i seksualnost.

U katalogu izložbe kustoskinja Ana Simona Zelenović obrazlaže:

Ova izložba ima za cilj da ukaže na novi rakurs posmatranja tela. Na mogućnosti da telo prihvatimo i vidimo kao „zdravo“ bez obzira na različitosti i na nametnuti diskurs. Da telo vidimo kao integralni deo bića, a ne nešto što je isključivo izvor „grešaka“. Na kolažima Dunje Đolović proces prihvatanja tela onakvog kakvo ono jeste lirski je prikazan kao bujanje, cvetanje, ponovno saživljavanje sa svojim telesnim identitetom kroz njegovu kontekstualizaciju u odnosu na prirodu.

Izložba takođe ironično želi da kritikuje diskurs koji proizvodi navodno „zdrava tela“, a zapravo ruši telesni integritet osoba sistemskim nasiljem nad telom. Kao što vidimo u radovima Anastasije Pavić i Nikole Dimitrovića, telo je oblikovano diskursom, diskurs proizvodi i želju i seksualnost, naša tela i njihova ponašanja jesu društveno konstruisana različitim markerima.

Dunja Đolović

Njihovi radovi predstavljaju pokušaj da se autoironično, uz kritičku oštricu usmerenu prema društvu, preispita proces tog konstruisanja i njegove posledice. Radovi Koste Đurakovića prikazuju nam muški pogled na muško telo, dok u radovima Aleksandre Branković nailazimo na ženski pogled na žensko telo. Time izložba dodatno želi da podupre u institucijama prigušene ili marginalizovane glasove queer umetnika, ili onih koji o queer temama govore.

Izložba će biti otvorena 22. jula u 19h na adresi Galerije Novembar – Kursulina 22, Vračar.

Vitraž

Pratite nas: https://www.facebook.com/vitraz.net/

Instagram: https://www.instagram.com/vitrazmagazin/