MOderna MArina

Tekst Ilije Šaule o našoj proslavljenoj umetnici Marini Abramović.

Osvežavaju me dubina i prostranstvo svesti čovekove. Kad to osetim kod ljudi, postajem slobodan i siguran, dok svako zatvaranje pobuđuje strah i nesigurnost. Umetnost Marine Abramović je, za mene, težnja ka uravnotežavanju sveta. Svojim umetničkim izrazima ona opominje na zla koja se dešavaju i traga za svešću i čovekom koji postoje i kakvi bi trebalo da budu.

Realizam je deo umetnosti koju svest najlakše prihvata, jer ne treba mnogo truda da se pronikne u njegov izraz, nije stran i nadnaravan, susretljiv je u svakom talasu reke života. Ta socijalna strana svesti zauzima najveće polje u našem razmišljanju. Prostor van toga je izazov i inspiracija za umetnika, čak i za onog koji je čvrsto prikovan za najstvarniju dasku pozornice života. Umetnik je nezavisna tvrđava sazidana na granici mogućeg. Zagledan u blaženu i surovu stvarnost pokušava da dokuči horizonte nepoznatog, da pronađe vrednost pre ostali u nameri povlačenja linije svetlosti preko tame.

Marina upozorava na štetne elemente novog sveta i novog vremena. Ona nikako ne podstiče na zlo. U njoj i njenoj umetnosti postoji princip dobrog načela. Kada je sekla žiletom telo sekla je sebe, svojom krvlju je ispisivala poruke mira, ona je svoju utrobu tukla maljem, nikome nije davala topuz da ubija.

Današnja umetnost isto je toliko vredna i lepa kao što je to bila i u vreme razvoja renesanse. Tada su umetnici opominjali na inkvizicije i stradanja u tom vremenu. Možda je baš zahvaljujući njima i došlo do popravljanja životnih prilka u vremenu koje je vetar gurao u našem pravcu. Da li su uspeli popraviti sliku sveta, ili su je učinili još crnjom?

Marina pokušava novom strujom i snagom performansa da rasvetli svest kod posmatrača i usmeri ga da svesno čini dobra dela duhom i telom. Želi svakom da kaže da ako smo se i rodili obliveni krvlju ne treba takvi da umremo. Želi da kaže da ako smo i proterani iz raja ne treba gasiti nadu da se nikada nećemo vratiti u njega.

Postoje ljudi kojima umetnost to saopštava na najlepši način. Pronose radost življenja čistom ljubavlju, čovečnošću, slobodoumnošću i napretkom. Marina je svetlosni most preko kojeg prelazi ta beskrajna i bezgranična energija.

Ilija Šaula, West Chester, Pensilvanija, SAD

Lajkujte: https://www.facebook.com/vitraz.net/

Zapratite: https://www.instagram.com/vitrazmagazin/

Cover ?: Will Oliver—AFP/Getty Images