Za obilazak Meke svim muslimanima potrebna je 581 godina

Najmanje 1.7 miliona stranih hodočasnika se ove nedelje nalaze u Meki (Saudijska Arabija) na hadžiluku, petodnevnom hodočašću, kojim Muslimani odaju počast proroku Muhamedu.

Nakon nemilih događaja iz 2015, kada je poginulo nekoliko hiljada učesnika vrhovne muslimanske religiozne svetkovine, pojačana je zabrinutost za bezbednošću. Vlada Saudijske Arabije je raspoložive resurse usresredila na infrastrukturu, koja bi omogućila prijem većeg broja vernika.

Leta 2012. hadžiluk je objedinjavao 3.16 miliona ljudi. Čak i uz ovu stopu, svi muslimani ne bi mogli, u svom životnom dobu da ispune ovu versku obavezu. Za tako nešto trebala bi 581 godina (računajući muslimane koji su živi, ne računajući nerođene, i one koji su Meku već posetili).

Po istraživanju agencije Pew, sprovedenom u 39 zemalja, procenat muslimana koji su dotakli granitnu Kabu, u džamiji Al-Masjid Al-Haram je 9%.

 

Broj muslimana koji iz inostranstva posećuju Meku, udesetostručio se u odnosu na period posle 2 sv. rata. (izuzetak je 2013, zbog renoviranja).

 

Hodočašće nije svima dostupno, prevashodno zbog finansija. Milioni muslimana godinama čekaju na ostvarenje ovog sna, koji mnogima predstavlja utrošak ravan trogodišnjoj plati.

O dobijanju viza da i ne govorimo, a Saudijska Arabija je tu prilično restriktivna.

Udeo lokalnog, stanovništva Saudijske Arabije u okviru godišnjeg broja poseta Meki je 1/4.

Kaba (Kaaba,Kaʿbah)

Za ostale zemlje S. Arabija određuje posebne kvote. Čak i zemlje sa ogromnom muslimanskom populaciju mogu poslati samo mli deo svojih građana. U Indoneziji, primera radi, koja ima populaciju od 200 miliona muslimana, vreme čekanja na hadžiluk meri se rasponom od  3-37 godina . Mnoge zemlje žale se na netransparentnost samih kvota, zahtevajući da se one određuju po potražnji, a ne po populaciji.

 

 

 

Sa druge strane, postoje i protivnici masovnosti ovog događaja, koja po njima ugrožava spiritualnost i kulturno nasleđe Islama. Nekoliko istorijskih islamskih lokacija oštećeno je prilikom gradnje luksuznih hotela i šoping molova, koji će gostiti bogate slojeve. Ove tendencija, kroz infrastrukturu sve je bliža Kabi, granitnoj kocki, koja se nalazi u središtu Velike džamije, najsvetijem mestu Islama.

Ipak, Saudijska Arabija nastavlja da zida. Višegodišnji plan predviđa proširenje džamije oko Kabe, i stvaranje prostora za novih 1.85 miliona vernika.

Izvor: The New York Times, Sarah Almukhtar

Vitraž