Cigarettes, Cognac & Pavarotti

Otvaranje doktorske izložbe vizuelne/multimedijalne umetnice Madlene Dašić „Cigarettes, Cognac & Pavarotti“. Galerija Zvono od 20- 30.10.

Izložba predstavlja narativno i vizuelno iskustvo. Tokom rada na ovoj izložbi Madlena se posvetila analiziranju transformacije doživljaja čitanja u vizuelizaciju pročitanog, jer je posebno očaralo kako svaki pojedinac to iskustvo doživljava na sebi svojstven način.

Bavila se vizuelnom kulturom svojih reči, vodila idejom da je vizualno iskustvo podjednako važno kao i čitalačko.  Publika ima ulogu čitaoca i gledaoca, a kada sinhronizujemo ta oba iskustva i doživljaja, tada se formira novi niz impulsa i osećaja, a takođe dolazi i do poistovećivanja.

Transformacija njenog narativnog dela “Cigarettes , Cognac and Pavarotti” u okviru fizičkog prostora ima dve namene, prva kao komercijalno post-analogno prikazivanje dela i pozivanje publike da formira određeno viđenje naracije koji izlazi van samih korica knjige.

Druga namena jeste analiza procesa formiranja novog iskustva kada reči izlaze iz položaja samog značanja na papiru i zauzimaju određenu ulogu u prezentaciji u prostoru, time dajući bogatiji uvid na samo značenje i proces nastanka svih poema. To je njena analiza ličnih narativnih komfor zona.

Madlena Dašić

Sama knjiga kao zasebna forma danas predstavlja likovno delo i produkt dizajna za sebe, ljudska bića je tretiraju kao jedinstven antikvitet, a sebe doživljavaju posebno kada je drže u u rukama, možda kao podsvesni bunt protiv digitalne ere.

“Moj stav je da knjiga na ekranu ipak nikada neće moći da zameni sam užitak koji doživimo kada držimo knjigu kao stvaran predmet u rukama. Svako okretanje lista i svaka margina imaju poseban značaj i razlog zašto postoje. Time dovodim u pitanje, kada je već nastala era kada sama knjiga čak i nepročitana ima ulogu autentičnog likovnog dela, a to znači da se tretira sam dizajn knjige a ne sadržaj”.

Zato kroz iskustvo ovog književnog performansa publika ima jako sadržajno iskustvo i mogućnost produkcije vizuelnih priloga kroz svaku etapu koja će se ostvariti u prostoru. Svaki taj vizuelni sadržaj je fiktivna strana knjige, oživljena i dovedena u harmoničan odnos sa prostorom. Sadržaj iz knjige “izlazi” i zauzima posebnu formu za sebe. Oslobađa se.

Madlena je želela da date teme, koje dotiče kroz svoje misli i koji su naklonjene prirodnim faktorima, predstavi kroz krajnje plastičan i fotogeničan prostor, iz ugla posmatrača, u odnosu na ugao čitaoca. Veliki je pobornik dadaističkog duha i postulata da je svaki predmet umetnost, a svaki čovek koji sebe naziva takvim, umetnik. 

Bebe ne kategorizuje, nije slikarka, nije ilustrator, nije web dizajner, nije ni grafički dizajner, već je neko ko vizuelno komunicira sredstvima koja su joj u datom trenutku interesantna za korišćenje. To je nešto što je kod nje promenljivo, ge ona ima osećaj da je na ogromnom igralištu, na kojem trči sa sprave na spravu, uvek uzbuđena zbog naredne aktivnosti.

Kao vizuelni umetnik ima specifičan proces kada započinje rešavanje nekog problema, a svaki svoj stvaralački proces započinje pisanjem. Ne uzima po stereotipu sveščicu da crta skice ili nacrte, već piše. Kao neko ko se duži niz godina bavi multimedijalnim umetnostima sa fokusom na digitalne medije, imala je nagon da se poigra sa stvarnim predmetima.

“Imala sam tu čast da mi pokojni profesor Kosta Bogdanović predaje na osnovnim studijima i inspirisao me je da razumem vizuelnu kulturu različitih materijala, da lepotu i auru svakodnevnih običnih predmeta proširim i ispitam njihove forme u službi proširenog značenja i tumačenja kada ih smestimo u određeni prostor”. 

Madlena Dašić

Dosta pitanja je dobila zašto je sama knjiga vizuelne proze napisana na engleskom. Kao neko ko je od svoje prve do jedanaeste godine živeo u Americi i Singaporu, jednostavan odgovor jeste da je to njen maternji jezik, na kome i dalje sanja, i jezik na kome se ipak bolje izražava. Prevođenje ovih reči na srpski jezik bi ipak promenilo samu formu i zamisao svih poema, što je još jedna ključna stavka u njenom istraživanju poetike umetnosti.

Vitraž

Pratite nas: https://www.facebook.com/vitraz.net/

https://www.instagram.com/vitrazmagazin/